Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ерик Василев


Анотация

Въпрос

Какви са правните последици от изтичането на срока на предизвестие и издаването на заповед за уволнение, когато е връчена след този срок?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Софийски градски съд и вместо това:

ПРИЗНАВА ЗАдв НЕЗАКОННО прекратяването на трудовия договор от 01.08.2016 г. на Р. М. К., ЕГН [ЕГН], с предизвестие изх.№******г. на изп. директор на „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД и го отменя на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ.

ВЪЗСТАНОВЯВА Р. М. К. на заеманата от нея преди уволнението длъжност „Ръководител звено ИТ“ във „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ.

ОСЪЖДА „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, ЕИК 203740812, да заплати на Р. М. К., ЕГН [ЕГН], обезщетение за оставането й без работа за 6 месеца, в периода от 17.05.2019г до 14.11.2019 г., в размер на 24 173,59 (двадесет и четири хиляди сто седемдесет и три лева, петдесет и девет стотинки) лева, ведно с лихвите за забава от подаване на исковата молба до изплащане на сумата, както и сторените разноски по делото в размер на 4320 (четири хиляди триста и двадесет) лева.

ОСЪЖДА „Фонд Мениджър

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2009
    За възможността да съществуват повече основания за прекратяване на трудовото правоотношение, за правните последици от изтичането на срока на предизвестието и на издадената след изтичането на този срок заповед.
  • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2009
    Относно правнорелевантния момент, към който следва да се преценява дали закрилата по чл. 333 КТ е преодоляна.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация