Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съдКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1. Може ли въззивният съд да приеме за недоказани факти от значение по делото, които първоинстанционният съд не е посочил като нуждаещи се от доказване, без да изготви нов доклад? 2. Следва ли въззивният съд да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността й? Независимо дали въззивният съд възприема или не експертното заключение, той следва ли да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 7.12.22 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д. №******г., намира следното:

Производството е по чл. 288, вр. с чл. 280 ГПК.

ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на „Енерго - Про продажби” АД, гр. Варна срещу въззивното решение на Окръжен съд Варна по гр. д. №******г. в частта, с която е уважен в размер на 8 664,39 лв. предявеният от Д. Д. срещу касатора иск по чл. 124 ГПК за недължимост на начислена допълнителна сметка за ел. енергия за периода 15.02.18 -14.02.19 г. с фактура на ответното дружество от 19.11.19 г., за посочените партида и адрес на потребление.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

За допускане на обжалването касаторът се позовава на очевидна неправилност на въззивното решение – осн. по чл. 280, ал. 2 ГПК, като сочи, че като ответник никога не е твърдял, че посоченото при корекцията количество ел. енергия е реално доставено за период от една година.

Намира още, че са налице основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК.

В противоречие с цитираната многобройна практика на ВКС, според касатора са решени процесуалните въпроси: 1. Може ли въззивният съд да приеме за недоказани факти от значение по делото, които първоинстанционният съд не е посочил като нуждаещи се от доказване, без да изготви нов доклад? 2. Следва ли въззивният съд да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността й? Независимо дали въззивният съд възприема или не експертното заключение, той следва ли да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата?

Според касатора в противоречие с цитираната практика на ВКС/ р. по гр. д. №******г. на второ т. о. и р. по т. д.№******г. на второ т. о. /са решени и материалноправните въпроси: При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?