Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Бонка ДечеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

за родовата подсъдност на спора и по този въпрос не може отново да се иска допускане до касация от „Металик“ АД. На това основание второто въззивно решение не е недопустимо или неправилно.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 22 ноември две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

гр. дело №******година

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационни жалби, подадени и от двете страни по гр. д.№******г. на Хасковски окръжен съд.

„Металик“ АД с ЕИК 833067427 обжалва решение №******г., с което е отменено решение №******г., постановено по гр. д. №******г. на Районен съд – Димитровград и вместо това е признато за установено по отношение на „Металик“ АД, че ищците М. Г. С. и Р. А. Т. са собственици на недвижим имот с площ от 612 кв. м. от дворно място на поземлен имот с идентификатор.......... по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-43/25.05.2009 г. на ИД на АГКК, и на основание чл. 108 ЗС ответникът е осъден да предаде на ищците владението върху посочения имот. Със същото решение е уважил предявеният от М. Г. С. и Р. А. Т. против „Металик“ АД, иск, квалифициран по чл. 73, ал. 1 ЗС, като дружеството е осъдено да заплати на М. Г. С. сумата 22230 лв. – обезщетение за ползите, от които ги е лишил с ползването на процесния недвижим имот за периода м.06.2012 г. – 06.03.2017 г., както и сумата 3865,50 лв. – мораторна лихва за периода от 17.06.2015 г. до 06.03.2017 г., ведно със законната лихва от момента на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на дължимата сума. На същите основания, „Металик“ АД е осъден да плати на другата ищца Р. А. Т. обезщетение в размер 7410 лв., мораторна лихва до предявяване на иска – 1228,50 лв. и законната лихва от предявяване на иска.

С тази касационна жалба се навежда оплакване за недопустимост на възивното решение, тъй като е нарушена родовата подсъдност и защото първата инстанция е уважила иска частично и го е отхврълила за разликата. В отхвърлителната част, решението на РС не е обжалвано от ищците, а с въззивното решение макар и след уточнение на претенцията им, е присъдено по-високо обезщетение по чл. 73, ал. 1 ЗС и лихва за забава, с което е отежнено положението на дружеството-въззивник в нарушение на чл. 271, ал. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?