Анотация

Въпрос

Следва ли да се приеме, че за страната не съществува право на иск пред съда за обезщетяването й от нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок и да се приеме, че не е налице положителна процесуална предпоставка, установена в чл. 8, ал. 2 ЗОДОВ, а именно изчерпване на административната процедура, по която няма постигнато споразумение в случаите, когато страната е отправила искане по реда на чл. 60а ЗСВ и е постановено неразглеждане на това искане от Министерство на правосъдието с окончателен акт по реда на чл. 60е ЗСВ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като взе предвид доводите на жалбоподателя съобразно правомощията си по чл. 278, ал. 1 ГПК и сл. приема следното:

Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна срещу въззивно определение, подлежащо на касационно обжалване и е процесуално допустима.

Въззивният съд е приел, че първоинстанционното производство по гр. дело №******г. на Софийски окръжен съд е образувано по подадена искова молба В. И. М., представлявана от законния представител А. А. Г. – майка срещу Софийски градски съд. В исковата молба са изложени твърдения, че на 25.11.2011 г. А. Г. предявила пред СГС искове за оспорване на бащинство и за установяване на произход против В. А., Р. А. и И. М. и е образувано гр. дело №******г. на Софийски градски съд. Производството по делото продължило 4 години, 7месеца и 4 дни, който според ищцата бил продължителен до степен да е нарушение с изискванията за разглеждане и решаване на делата в разумен срок по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС. В резултат на неоправданото забавяне на производството ищцата претърпяла неимуществени вреди, изразяващи се в негативни психически и емоционални изживявания, конкретизирани в исковата молба.

Със

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация