Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Мими ФурнаджиеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

за разноските, сторени от В. в производството по делото за заплатен адвокатски хонорар.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди двадесет и втората година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр. д. №******гражданско отделение на съда за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК.

Образувано е по молба №******г. по входящия регистър на ВКС, наименована „отговор на частна жалба, от К. Г. В., с адрес в [населено място], чрез адв. С. Б., с искане за изменение на постановеното разпореждане №******г. по настоящото дело, с което се връща частна жалба вх. №******г. на М. Г. Н. срещу определение №******г., постановено по гр. д. №4444/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, IV г. о., като се допълни постановения съдебен акт по въпроса за разноските, сторени от В. в производството по делото за заплатен адвокатски хонорар.

Касаторът М. Н. Г., с адрес в [населено място], представлявана от адв. М. М., в отговор на искането заявява становище, че разноски в закрито съдебно заседание не се дължат, тъй като в това заседание не присъстват страните, както и техните защитници и не се извършват никакви разноски и разходи.

Молбата е неоснователна

С определение №615/28 юли 2022 г., постановено по гр. д. №4444/2021 г. по описа на ВКС, IV г. о., съдът не допусна касационното обжалване на въззивно решение №260130 от 7 май 2021 г., постановено по в. гр. д. №186/2021 г. по описа на Апелативен съд Пловдив, по касационната жалба на М. Н., и осъди Н. да заплати разноски на К. В. за касационното производството. По делото постъпи частната жалба вх. №7313/12.09.2022 г. по описа на ВКС от М. Н. против определение №615. Депозиран е отговор на частната жалба, вх. №507969/05.10.2022 г. по описа на ВКС от К. В., чрез адв. Б., с искане за присъждане на разноски. С разпореждане №50246/07.11.2022 г. по настоящото дело е върната частната жалба, на Н. срещу определение №615. По делото постъпи частна жалба Н., чрез адв. М. М., вх. №509105/11.11.2022 г. срещу разпореждане №50246. Депозиран е отговор на частната жалба, вх. №509251/16.11.2022 г. на ВКС от К. В., чрез адв. Б., с искане за допълване на разпореждането по въпроса за разноските по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 81 ГПК всяка страна по делото има право на разноски за съответната инстанция, съобразно изхода на спора – т. е. възможността да се реализира правото на разноски за съответната съдебна инстанция винаги е обусловено от постановения правен резултат по делото.

В настоящия случай, с постановеното определение по реда на чл. 288 ГПК, с което не се допуска касационно обжалване, Върховният касационен съд се произнесе по окончателен начин, с което инстанционният контрол на въззивното съдебно решение е изчерпан и изходът на спора е решен. Производството по чл. 248 ГПК не е самостоятелно производство, а е продължение на делото по повод дължимостта и размера на направените от страните разноски в съответната инстанция. То е способ за защита срещу неправилно присъждане на разноски – чрез допълването на съдебния акт, когато те не са присъдени, или чрез неговото изменение, когато са неправилно определени, без съдебния акт да се обжалва по същество.

С подадената частна жалба на Н. срещу определение №615, както и постановеното разпореждане №50246 по настоящото дело за връщането ѝ и подадената частна жалба срещу разпореждането, се развива правоотношение, по което няма спор, относим за молителя В., касационното производство е приключило с окончателен съдебен акт, който не подлежи на обжалване и производството по подадените частни жалби е едностранно, като молителят В. не е страна по него, причина за което е и липсата на връчване на разпореждане №50246, както и на постъпилата частна жалба, вх. №509105/11.11.2022 г. срещу него Н. на ответника по касационното производство В.. Разпореждането от 27.09.2022 г. за връчване на другата страна на постъпилата частна жалба вх. №7313/12.09.2022 г. на Н. срещу определение №615 има характер на уведомление за ответника по касационна жалба В., поради което разноски не му се дължат, тъй като разпореждането за връщане на частната жалба №50246 по настоящото дело е постановено в хода на едностранно производство, след приключване на производството по делото. В тази хипотеза ангажирането на адвокатска защита не е във връзка с конкретен въпрос по същество на делото и разноските за заплатеното адвокатско възнаграждение са в тежест на страната.

Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на IV г. о.,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба №509251/16.11.2022 г. по входящия регистър на ВКС от К. Г. В. за допълване на разпореждане №50246/07.11.2022 г., постановено по гр. д. №4444/2021 г. по описа на IV г. о., ВКС с присъждане на разноски.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]