Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Галина ИвановаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

П. К., адвокат, пълномощник на Г. Е. И. и В. С. И., ответници по касационната жалба на „Дженерали застраховане АД, искат изменение на определението, постановено по делото, с което не е допуснато до касационно обжалване, обжалваното от „Дженерали застраховане АД въззивно съдебно решение.

Излага съображения за незаконосъобразност на извода на съда относно недължимостта на възнаграждение, на основание чл. 38 ЗАдв. Сочи, че касационните жалбоподатели реално не били получили сумите, които са им били присъдени. Освен това, присъденото обезщетение, за имуществени и неимуществени вреди, не било източник на доходи, който може да бъде взет предвид като фактор, обуславящ възможността на страната да заплати дължимите такси и разноски по делото.

Ответникът „Дженерали застраховане АД оспорва искането. Счита, че същото е неоснователно. Съдът правилно бил приложил закона и определението не страдало от сочените в молбата пороци. Липсвало основание ЧСИ да върне вече събрани суми. Присъдените суми били събрани. Оспорва становището на молителя, че присъдените обезщетения не могат да бъдат съобразени с оглед материалното състояние на Г. И. и В. И..

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Молбата е подадена в предвидения в чл. 248 ГПК 1 седмичен срок. На 10.11.2022 г., след като определението, постановено на основание чл. 288 ГПК, е постановено на 08.11.2022 г.

Разгледана по същество, същата е неоснователна. Изменение на определението, в частта за разноските, е допустимо само при предвидените в чл. 248 ГПК предпоставки. Изменението може да се извърши само, ако са налице пропуски или грешки и не е съответно на изхода по спора с оглед правилото на чл. 78 ГПК.

В постановеното определение по реда на чл. 288 ГПК, е преценено, че не са налице предпоставките на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗАдв, на представляващата ответниците, адв. К., да се присъди възнаграждение за осъществено безплатно процесуално представителство. Няма данни, които да не са били съобразени от съда, при произнасянето и възприетия извод, за неоснователност на искането за присъждане на възнаграждение на основание чл. 38, ал. 1, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?