Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Таня ОрешароваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

свързан с погасителната давност, докато трае изпълнителния процес относно вземането, по изп. дело образувано до приемането на ТР№2/26.06.2015год. по т. дело №2/2013год. на ОСГТК на ВКС. Поставения въпрос е посочено, че е обуславящ за изхода на делото и е решени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС – основание за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на седми декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Орешарова гр. дело №******год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. Т. К., подадена чрез адв. М., срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдено решение №******год. на Бургаския окръжен съд, постановено по гр. дело №******год., с което са отхвърлени исковите претенции за приемане за установено в отношенията между страните и по исковете с правно основание чл. 439, ал. 2 ГПК предявени от Р. Т. К. против М. С. Ж., че не съществуват претендираните вземания, удостоверени с издадения по ч. гр. д.№6156/2010 г. по описа на Бургаския районен съд изпълнителен лист от 01.09.2010год., както следва: сумата от 30 000лв., представляваща главница по запис на заповед от 06.01.2010год., с падеж 30.04.2010год., ведно със законната лихва, считано от 06.08.2010 г. до окончателното й изплащане, както и разноски в заповедното производство в размер на 2750лв., на база на който изпълнителен лист е образувано изп. дело №№176/2010год. по описа на ЧСИ, рег.№705, с район на действие Бургаски окръжен съд, като погасени по давност.

В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване от ищеца по предявените искове с правно основание чл. 439 ГПК е направено искане за спиране на настоящото производство до постановяване на решение по тълк. д. №3/2020 г. на ОСГТК на ВКС и се поставя въпрос свързан с погасителната давност, докато трае изпълнителния процес относно вземането, по изп. дело образувано до приемането на ТР№2/26.06.2015год. по т. дело №2/2013год. на ОСГТК на ВКС. Поставения въпрос е посочено, че е обуславящ за изхода на делото и е решени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС – основание за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Настоящият състав на ВКС констатира, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?