Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Дияна ЦеневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр. д. №******г. по описа на ВКС, І г. о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Б. Ю. като пълномощник на А. Г. Ш. и В. К. Ш. срещу въззивно решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Благоевградския окръжен съд. В жалбата са релевирани оплаквания за неправилност на решението поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. Жалбоподателите сочат, че въззивният съд се е произнесъл извън наведените с въззивната жалба доводи, в нарушение на правомощията си по чл. 269 ГПК. Също така не е мотивирал изводите си относно квотите, при които е допуснал да се извърши съдебната делба, като не е посочил за всяка от групите съделители придобивното основание на притежаваните квоти в съсобствения имот, и не е обсъдил наведените от жалбоподателите възражения относно липсата на вещнопрехвърлителен ефект на сделката, обективирана в нотариален акт по нот. дело №******г., от която ответниците по делото В. Г. Ш. и С. Ш. черпят права.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по поставените в него въпроси, както и на основание чл. 280, ал. 2, пр. последно ГПК- поради очевидна неправилност.

В писмен отговор на касационната жалба ответниците по касация В. Б. и В. Ш. изразяват становище, че не са налице сочените от жалбоподателите основания за допускане на касационно обжалване.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С обжалваното въззивно решение е отменено решение №******г. по гр. д. №1239/2019 г. на Районен съд Разлог и вместо него е постановено друго, с което е допуснато извършване на съдебна делба между съделителите А. Г. Ш., В. К. Ш., В. Г. Ш., С. Н. Ш., В. А. Ш. и В. П. Б. на недвижим имот, представляващ УПИ....... в кв. ........ по плана на [населено място], одобрен със Заповед №598/1976 г., целият с площ 1166.50 кв. м, при следните квоти: 168.76/1166.50 ид. части за А. Г. Ш. и В. К. Ш.; 323/1166.50 ид. части за В. А. Ш.; 344.74/1166.50 ид. части за В. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?