Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Мадлена ЖелеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на седемнадесети октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по касационна жалба на „Нет 1“ ЕООД, гр. София срещу решение №******г. по т. д. №******г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Софийски градски съд, ТО, VІ - 1 състав, с което на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД касаторът е осъден да заплати на „Центрум груп плюс“ ЕООД сумата от 52 059, 03 лв., представляваща дължима сума по чл. 4.1 от договор за продажба на електронна съобщителна мрежа и на база абонати на електронни услуги от 16.11.2018 г. за месец януари 2019 г. и месец февруари 2019 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 17.06.2019 г. до окончателното изплащане на сумата.

При справка в ТРРЮЛНЦ се установява, че към настоящия момент е извършено преобразуване – отделяне от „Нет 1“ ЕООД, като част от имуществото на дружеството е отделено и е преминало към „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД. Преобразуването е вписано в ТРРЮЛНЦ на 17.09.2021 г. Видно от договора за отделяне от 25.06.2021 г. и решенията на едноличните собственици на капитала на дружествата от 30.08.2021 г. спорното правоотношение е преминало към приемащото дружество. На 5.10.2022 г. в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна във фирмата на дружеството правоприемник, а именно - на „Виваком България“ ЕАД. Поради изложеното на основание чл. 263и, ал. 7 вр. чл. 263л, ал. 1 ТЗ „Нет 1“ ЕООД следва да продължи участието си като ответник по делото, но наред с него като такъв следва да бъде конституирано и приемащото дружество „Виваком България“ ЕАД.

По изложените съображения, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като ответник по делото /касатор/ наред с „Нет 1“ ЕООД на основание чл. 263и, ал. 7 ТЗ „Виваком България“ ЕАД, гр. София.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?