Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Драгомир ДрагневКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. №******г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 248 ГПК.

Образувано е по молба на „Ес ар мениджмънт и консултиране ЕООД за изменение на определението по делото в частта за разноските чрез намаляване на адвокатското възнаграждение на пълномощника на противната страна от 2 160 лв. на 1200 лв.

К. Т. К. оспорва молбата и моли тя да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Трето отделение на Гражданска колегия, след като взе предвид становищата на страните, приема следното:

С определение №******г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на решение №******г., постановено по въззивно гражданско дело №******г. на Софийския градски съд. С решението на Софийския градски съд е отменено решение №******г. по гр. д. №28846 по описа за 2020 г. на Софийския районен съд, с което са отхвърлени предявените от К. Т. К. срещу „Ес ар мениджмънт и консултиране ЕООД искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ за отмяна на уволнението, извършено със заповед от 08.05.2020 г. на управителя на „Ес ар мениджмънт и консултиране ЕООД, за възстановяване на ищцата на заеманата длъжност „счетоводител, оперативен“ и за заплащане на сумата от 11 211,66 лева, представляваща обезщетение за времето, през което ищцата е останала без работа /от 11.05.2020 г. до 11.11.2020 г./, ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното плащане, като вместо това въззивният съд е уважил предявените искове. „Ес ар мениджмънт и консултиране ЕООД е било осъдено да заплати на К. Т. К. 2160 лв. разноски за касационното производство.

В изложението си към касационната жалба молителят е поискал да бъде допуснато касационно обжалване по пет подробно формулирани въпроса, засягащи критериите за подбор по чл. 329 КТ, правомощията на работодателя при подбора и преценката на свидетелските показания по делото. Във въпросите се съдържа подробен анализ от гледна точка на работодателя на сложната фактическа обстановка по делото. Това е наложило пълномощникът на служителката на свой ред да посочи в отговора на касационната жалба детайлно обстоятелствата, които са били установени по делото, как е възприел ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 248 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?