Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Емилия ДонковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

се поддържа основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК; 7. допустимо ли е чрез налагането на санкция по чл. 92а ГПК да бъде преодоляна легитимно забраната за събиране на доказателства, ангажирани в условие на процесуална преклузия и извън сроковете по ГПК; 8. относно задължението на съда да направи собствена

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми ноември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Камелия Маринова

Членове: Веселка Марева

Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдията Донкова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.

С решение №******г., постановено по въззивно гр. д. №******г. на Окръжен съд – Търговище е отменено първоинстанционното решение, в частта, с която е допусната делба между Н. Х. Д. и Д. Н. Ч. на еднофамилна жилищна сграда, на два етажа с две ателиета, в [населено място], м. „В.“, с разгъната застроена площ 317 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор ***, както и в частта, с която е допусната делба на описани движими вещи, като в тези части е постановено ново решение по същество, с което исковете за допускане извършването на съдебна делба са отхвърлени. Решението е потвърдено в частите, с които е отхвърлен иска за делба на постройка, със застроена площ от около 40 кв. м. и за допускане извършването на делба на описани движими вещи. Въззивното решение не е предмет на касационно обжалване по отношение на движимите вещи.

Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба от адв. К. М., като пълномощник на Н. Х. Д.. Жалбата е подадена срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и в срока по чл. 283 ГПК. Поддържат се основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.

В изложението са поставени следните процесуалноправни и материалноправни правни въпроси, за които се твърди, че са разрешени в противоречие с практиката на ВКС: 1. допустимо ли е изводът на съда относно момента на завършване на делбената еднофамилна жилищна сграда в груб строеж да се основава единствено на косвени доказателства, при наличие на преки доказателства за спорния факт? възможно ли е пълно и главно доказване с косвени доказателства на момента на изграждане на процесните сгради в груб строеж, при положение, че по делото е представен акт-образец 14 за едната от тях, който е противопоставим на ответника в качеството му на участник ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?