Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на съда да се произнесе по предявен иск или наведено възражение, а при липса на такива – по служебен почин, относно неравноправния характер на клауза в потребителски договор, регламентиран от ЗЗП, и да я прогласи за нищожна при изискуемите правни и фактически основания за това.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на десети ноември, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател:
EМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на двете насрещни страни по делото - ищцата К. В. Д. и ответника „Юробанк България“ АД срещу решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд.

Ищцата Д. обжалва решението в частите, в които е обезсилено първоинстанционното решение №******г., постановено по гр. д. №******г. на Софийски градски в частта, в която е прогласена за нищожна на основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД вр. с чл. 143, т. 10 ЗЗП, по иска на Д. срещу „Юробанк България“ АД, клаузата на чл. 7, ал. 2 от договор за банков кредит HL40 738/24.09.2008 г., и в които е отменено горепосоченото първоинстанционно решение, в частта, в която са прогласени за нищожни на основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД и чл. 26, ал. 4 ЗЗД, по иска на Д. срещу „Бългериън Ритейл Сървисъз“ АД /последният към въззивното производство е преустановил съществуването си след преобразуване и вливане в „Юробанк България“ АД/, клаузите на т. т. 4, 5, 6 и 7 от допълнително споразумение от 23.03.2009 г. и тези по чл. 2, 3, 4, 5 и 7 от допълнителното споразумение от 11.04.2011 г. към договор за банков кредит HL40 738/24.09.2008 г., като вместо това предявеният установителен иск на горепосоченото основание е отхвърлен.

Ответникът обжалва въззивното решение в частите, в които е потвърдено първоинстанционното решение, с което е уважен предявеният иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД срещу „Юробанк България“ АД и са признати за нищожни, като противоречащи на чл. 143, т. 10 ЗЗП, клаузите на чл. 3, ал. 1, чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 2, чл. 12, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и чл. 23, ал. 2 от договор за банков кредит HL40 738/24.09.2008 г., както и „Юробанк България“ АД е осъдено ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?