Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от Наталия ХвърчилковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Маргарита Соколова

Членове: Светлана Калинова

Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Постъпила е молба вх. №******г. от адв. Н. А. като пълномощник на С. Г. З. и В. Г. З. за освобождаване и превеждане по сметка на ЧСИ М. Б. на сумата 2 625 лева, внесена от Р. С. В. на 12.10.2021 г. като обезпечение във връзка със спиране на изпълнението в частта за присъдените разноски на решение №******г. по гр. д. №******г. на ВКС на РБ, II-ро г. о., постановено с определение №******г. по гр. д. №2506/2021 г. на ВКС на РБ, II-ро г. о.

След отмяна на решение №99/07.01.2021 г. по гр. д. №801/2020 г. на ВКС на РБ, II-ро г. о., с решение №60147/14.12.2021 г. по гр. д. №2506/2021 г. на ВКС на РБ, II-ро г. о., постановено в производство по чл. 303 ГПК и сл., и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на ВКС, е постановено решение №82/25.07.2022 г. по гр. д. №5032/2021 г. на ВКС, I-во г. о., с което, след отмяна на въззивното решение по в. гр. д. №7159/2017 г. на Софийския градски съд и първоинстанционното решение по гр. д. №9065/2014 г. на Софийския районен съд, е отхвърлен иск за ревандикация на недвижим имот и Р. С. В. и П. С. Н. са осъдени да заплатят на С. Г. З. и В. Г. З. разноските по водене на делото във всички инстанции в размер на 3 125 лева.

Същевременно е постъпило и писмо вх. №508923/04.11.2022 г. от ЧСИ М. Б. с искане за превеждане по негова сметка на парична сума от сметката на ВКС за обезпечения, която да послужи за удовлетворяване на вземането на взискателите С. Г. З. и В. Г. З. по изп. д. №20218380403206, образувано въз основа на изпълнителен лист от 15.02.2021 г. по гр. д. №9065/2014 г. на Софийския районен съд, 36-ти състав.

С отговор вх. №509398/22.11.2022 г. Р. С. В. и П. С. Н., чрез адв. И. К., са възразили, че искането за превеждане на даденото обезпечение по сметка на ЧСИ за събиране на вземането на насрещната страна за разноски е недопустимо, а молбата на С. Г. З. и В. Г. З. е неоснователна, като считат, че няма пречка З. да поискат освобождаването на сумата в тяхна полза.

Видно от служебната справка от счетоводството на ВКС, сумата от 2 625 лева, постъпила на 13.10.2021 г. по сметката за обезпечения, с вносител Р. С. В., е налична и към 23.11.2022 г.

С оглед така установените по делото данни настоящият състав на ВКС, I-во г. о., намира, че не съществуват пречки внесеното по сметка на ВКС обезпечение да бъде преведено по сметка на ЧСИ М. Б., откъдето да се изплати на взискателите по изп. д. №20218380403206. Липсва основание обезпечението да бъде освободено и преведено директно ВКС в полза на лицата, чието вземане за разноски същото обезпечава, както смята насрещната страна. Тъй като обаче част от сумата в размер на 918.25 лева вече е събрана в резултат на наложен запор /вж. молба от 24.10.2022 г. от В. Г. З. до ЧСИ М. Б., както и отговора на Р. С. В. и П. С. Н./, следва да бъде освободено не цялото внесено обезпечение от 2 625 лева, а разликата между окончателно присъдената сума на дължимите разноски от 3 125 лева и погасеното задължение от 918.25 лева, или 2 206.75 лева. Изводът за това, че следва да бъде съобразена именно сумата 3 125 лева, съставляваща сторените от З. разноски по водене на делото във всички инстанции, а не само сумата 2 625 лева, присъдена с решение №99/07.01.2021 г. по гр. д. №801/2020 г. на ВКС на РБ, II-ро г. о., за която е издаден изпълнителният лист, послужил за основа на образуваното изпълнително дело, следва и от становището в отговора на задължените за разноските лица.

По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о.

О П Р Е Д Е Л И:

От внесеното на 12.10.2021 г. от Р. С. В. по сметката за обезпечения на ВКС на РБ обезпечение от 2 625 лева ОСВОБОЖДАВА сумата 2 206.75/две хиляди двеста и шест лв. и 75 ст./ лева.

Сумата 2 206.75/две хиляди двеста и шест лв. и 75 ст./ лева да се преведе по сметка на ЧСИ М. Б., рег. №… в КЧСИ, при Обединена Българска банка АД, IBAN [банкова сметка], B. код………., по изп. д. №20218380403206, откъдето да се изплати на взискателите по същото дело С. Г. З. и В. Г. З..

Препис от определението да се изпрати на счетоводството на ВКС на РБ за сведение и изпълнение.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]