Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Дияна ЦеневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч. гр. д. №******г. по описа на ВКС, ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от Е. Л. П. чрез нейния пълномощник адв. Г. П.-С. срещу определение №******г. по в. гр. д. №******г. на Окръжен съд-Плевен. С него е оставена без уважение подадената от Е. Л. П. молба за изменение по реда на чл. 248 ГПК на постановеното по делото решение №******г. в частта за разноските. В частната жалба са изложени оплаквания за неправилност на определението и се иска неговата отмяна. Жалбоподателката поддържа, че в нарушения на съдопроизводствените правила съдът е присъдил в полза на ответника сумата за адвокатско възнаграждение не за един, а за двама адвокати, упълномощени от него да го представляват по делото пред въззивната инстанция. На следващо място сочи, че представеният ат адв. Г. Договор за правна защита и съдействие, сключен с „Боян 82” ООД е в обикновена писмена форма, не е посочена датата, на която е сключен и няма характеристиките на първичен счетоводен документ.

Ответната страна „Боян 82” ООД не е взел становище по частната жалба.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С решение №******г. по в. гр. д. №214/2021 г. на Окръжен съд-Плевен е потвърдено решение №260114 от 11.02.2021 г. по гр. д. №1810/2020 г. на Плевенския районен съд, с което са отхвърлени предявените от Е. Л. П. против М. Й. Н. лично и като ЕТ” Боян-М. Н.”, и против „Боян 82” ООД обективно съединени искове с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. първо и предл. второ ЗЗД за прогласяване нищожност на договор за продажба на земеделски земи, обективиран в нотариален акт №149, т.І, дело №25/2012 г., и договор за продажба на недвижим имот - сгради, обективиран в нотариален акт №108, т.VІ, дело №283/2013 г., поради противоречието им с разпоредбите на чл. 8 и чл. 183 ЗЗД, поради заобикаляне на закона - чл. 8 и чл. 183 ЗЗД и чл. 24, ал. 1 СК, и е отхвърлен предявеният от Е. Л. П. против М. Й. Н. иск за делба на описаните в двата договора общо 17 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?