Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Дияна ЦеневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1. Налице ли е смесена съсобственост, ако съсобствеността върху имота произтича от един и същ юридически факт - дарение от общите наследодатели на трима от наследниците и делбата се извършва между наследниците на тримата съсобственици по сключения договор за дарение. 2. Ако делбеният имот е реално поделяем на два самостоятелни обекта, отговарящи на изискванията на чл. 40 ЗУТ, може ли съделител да поиска възлагане на един от обектите в свой дял, като уравни дяловете на останалите в пари. Поддържа се и наличие на основание за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК- очевидна неправилност.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр. д. №******г. по описа на ВКС, І г. о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Р. Г. Д. чрез неговия пълномощник адв. К. Б. срещу въззивно решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Окръжен съд-Перник, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд-Перник, постановено във фазата по извършване на съдебната делба, с което допуснатият до делба недвижим имот е изнесен на публична продан. В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. Жалбоподателят поддържа, че въззивният съд не е обсъдил всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност, поради което е направил необоснован извод, че в случая е налице т. нар. ”смесена съсобственост”, при която единственият способ за извършване на делбата е по реда на чл. 348 ГПК- чрез изнасяне на делбения имот на публична продан.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по следните въпроси: 1. Налице ли е смесена съсобственост, ако съсобствеността върху имота произтича от един и същ юридически факт - дарение от общите наследодатели на трима от наследниците и делбата се извършва между наследниците на тримата съсобственици по сключения договор за дарение. 2. Ако делбеният имот е реално поделяем на два самостоятелни обекта, отговарящи на изискванията на чл. 40 ЗУТ, може ли съделител да поиска възлагане на един от обектите в свой дял, като уравни дяловете на останалите в пари. Поддържа се и наличие на основание ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?