Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Зоя АтанасоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 29 декември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

ч. гр. дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба вх. №******г. от ответниците А. Н. К., В. Г. К. и О. Г. К., чрез адв. В. И. срещу разпореждане №******г. по в. гр. дело №******г. на Софийски апелативен съд, с което е върната касационната жалба на А. Н. К., В. Г. К. и О. Г. К., подадена срещу постановеното по делото решение на въззивния съд. В жалбата се поддържа неправилност на разпореждането, като незаконосъобразно и постановено в противоречие с утвърдената съдебна практика. Поддържа се още, че по делото освен съдебен адрес е посочен и такъв, който е настоящ и постоянен адрес на жалбоподателите – [населено място],[жк], [жилищен адрес]0 и, че на този адрес също са били изпращани съдебни книжа, свързани с развитието на производството по делото. Освен това според жалбоподателите с две молби от 19.08.2021 г. и от 15.11.2021 г. съдебният адресат е отправил молба към съда разпореждане от 08.07.2021 г. да им бъде връчено лично, като е изложил и причини за това. Сочи се, че не е съществувала за съда процесуална пречка да изпрати цитираното разпореждане на постоянния адрес на жалбоподателите, че в процесуалния закон е установена поредност на начините за връчване - всеки следващ може да се приложи след изчерпване на предходния - на съдебен адресат, лично, чрез друго лице, чрез залепване на уведомление. В случая съдът не е изпълнил процесуално свое задължение, след депозиране на двете молби от съдебния адресат да се изпрати съобщение до настоящия/постоянен адрес. Искането е да се отмени разпореждането и делото да се върне на Софийски апелативен съд за администриране на касационната жалба.

Ответникът по частната жалба И. И. М., чрез адв. Г. Г. в писмен отговор е изразил становище за неоснователност на частната жалба.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното разпореждане намира, че частната жалба е подадена от легитимирани страни в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу разпореждане, подлежащо на обжалване с частна жалба и е допустима. Разгледана по същество частната жалба е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?