Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съдКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на шести януари, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч. т. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Александра групхолдинг ООД /н/ срещу определение №******г. по т. д.№******г. на САС, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в определение №******г. по в. т. д.№******г. на САС.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на определението, като се иска отмяната му.

Ответниците по частната жалба не изразяват становище.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

С обжалваното определение съставът на въззивния съд е допуснал поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в пропуск на съда да посочи в диспозитива на определението сумата от 107 788.92 лв., държавна такса, която „Александра групхолдинг ООД /н/ е осъдено да заплати по сметка на САС.

Определението е правилно и следва да бъде потвърдено.

Съгласно формираната константна практика на ВКС, очевидна фактическа грешка е налице при несъответствие между волята на съда, отразена в мотивите към съдебния акт и тази в самия акт /диспозитива/, като преценката за наличие на несъответствие на действително формираната в мотивите воля на съда и изразената такава, се извършва въз основа на съдържанието на постановения съдебен акт. С акта по чл. 247 ГПК поправката се допуска или искането се отхвърля, като в първата хипотеза съдебният акт, заедно с поправения образуват едно цяло, важащо от деня на поправката и премахнало несъответствието между волята на съда и външното й изразяване. Наличието на очевидна фактическа грешка във въззивния акт е пречка за произнасяне на ВКС по частна жалба срещу този акт, като отстраняването на грешката следва да се осъществи от постановилия акта съд, преди произнасяне от ВКС.

В случая въззивният съд се е съобразил изцяло с посочената практика – изразената в мотивите на поправеното определение воля на съда е противоречала на обективирането й в диспозитива на това определение, като очевидната фактическа грешка е отстранена и то преди изпращане на делото по частната жалба срещу поправеното определение.

Мотивиран от горното Върховен касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Второ отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение №708 от 11.11.2021 г. по т. д.№2487/2020 г. на САС, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в определение №487 от 12.07.2021 г. по в. т. д.№2487/2020 г. на САС.

Определението не може да се обжалва.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]