Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Марио ПървановКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ

ч. гр. дело №******г.

Производството е образувано по частна жалба вх. №******г. на адвокат В. Т. П. като пълномощник на С. С. К., срещу определение от 18.07.2022 г. по гр. дело №******г. на Софийския градски съд, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на решение №******г. по в. гр. дело №******г. на Софийския градски съд в частта относно размера на присъденото адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 2 ЗАдв.

Ответникът „345“ ООД, със съдебен адрес – [населено място], оспорва частната жалба.

Жалбоподателят излага доводи, че обжалваното определение е неправилно като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Подадената частна жалба е допустима, а разгледана по същество е основателна.

С обжалваното определение е прието, че с решение №261522 от 04.05.2022 г. по в. гр. дело №4/2021 г. на Софийския градски съд „345“ ООД е осъдено да заплати на основание чл. 78, ал 1 ГПК и чл 38, ал. 2 ЗАдв на адвокат В. Т. П. - личен номер по Единен регистър на адвокатите: [ЕГН], [населено място], 1 638,14 лв. - адвокатско възнаграждение за осъществено безплатно процесуално представителство на ищцата пред въззивната инстанция като е съобразено направеното по делото възражение за прекомерност и не са налице предпоставките за изменение на решението.

Неправилно е прието, че молбата за изменение на решението е неоснователна. Съобразно изхода на спора пред въззивната инстанция на процесуалния представител на ищцата се дължи адвокатско възнаграждение в минимален размер, определено по реда на чл. 2, ал. 5 Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения От значение е търсеният материален интерес, който при обективно кумулативно съединение на искове, се определя върху цената на всеки от исковете, поотделно, а не в сбор. Съобразно чл. 68 ГПК цената на иска е паричната оценка на предмета на делото. За защита на различни интереси се предявяват обективно или субективно съединени искове. Според чл. 2, ал. 5 Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, адвокатските възнаграждения за осъществяване на процесуално представителство по граждански дела се определя съгласно цената на всеки иск, съобразно вида и броя на предявените искове. Под материален интерес по смисъла на чл. 7, ал. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?