Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Геника МихайловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: Веска Райчева

Членове: Геника Михайлова

Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******г.

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е разпореждане №******г., с което Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение е оставил без разглеждане молбата на М. Д. К. за изменение в частта по разноските на определение №******г. по гр. д. №******г., поправено с определение №******г. по същото дело.

Разпореждането се обжалва от М. К.. Частната жалба не съдържа конкретни оплаквания, но е редовна и допустима. Настоящият, друг по смисъла на чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, състав на Върховния касационен съд, е длъжен да я разгледа по същество (така и ТР №6/15.01.2019 г. по тълк. д. №6/2017 г. ОСГТК на ВКС).

С определение №122/19.02.2021 г. по гр. д. №3276/2020 г. предходният състав на ВКС не е допуснал до разглеждане касационната жалба срещу въззивното решение и е прието, че разноски не следва да се присъждат на страните. Неговото изменение жалбоподателят е поискал с молба от 18.10.2022 г.

Предходният състав на ВКС е съобразил, че определението по чл. 288 ГПК е необжалваемо, а с постановяването му исковото производство е приключено (арг. от чл. 296, ал. 1, т. 3 ГПК). Правилно е и приетото от него, че в тази хипотеза срокът по чл. 248, ал. 1 ГПК за неговото изменение в частта по разноските, е започнал да тече на 19.02.2021 г. и на 19.03.2021 г., а молбата от 18.10.2022 г. е просрочена и по аргумент от чл. 64, ал. 1 ГПК не следва да се разглежда по същество.

Като е приел така предходният състав е приложил правилно всички тези разпоредби, а обжалваното разпореждане следва да се потвърди.

При тези мотиви,

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №50213/17.11.2022 г. по гр. д. №3276/2022 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]