Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012

докладвано от съдия Теодора Нинова


Анотация

Въпрос

Налице ли е очевидна фактическа грешка, която следва да бъде изправена от съда по реда на чл. 192, ал. 2 ГПК /отм./ когато при произнасяне от съда по предявен иск за собственост по чл. 108 ЗС в мотивите съдът е обосновал извод и формирал воля, че правото на собственост върху спорния имот принадлежи на ищците, но в диспозитива на решението този извод не е намерил отражение и съответно липсва установителната част за принадлежността на правото на собственост въпреки формираната от съда воля по въпроса за собствеността?
Искът по чл. 108 ЗС съдържа ли установителна част за правото на собственост на ищците върху спорния имот и тази част следва ли да намери отражение в диспозитива на решението, за да се преустанови спора за собственосот предвид факта, че мотивите на съдебното решение не се ползват със сила на пресъдено нещо?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на трети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КОСТАДИНКА АРСОВА, ЛЮБКА АНДОНОВА

със секретар Даниела Цветкова

изслуша докладваното от председателя (съдията) ТЕОДОРА НИНОВА гражданско дело под №******година

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Обжалвано е въззивното решение от 20.02.2012 год., постановено по гр. дело №******год. по описа на Софийския градски съд, II-А състав, с което е оставена без уважение молбата за поправка на очевидна фактическа грешка във въззивното решение на СГС от 24.06.2011 год. по същото дело и евентуално за неговото допълване като се постанови установителен диспозитив за правото на собственост на ищците спрямо ответниците К. Н. Г. и В. Р. Г. по иска с правно основание чл. 108 ЗС.

Недоволни от въззивното решение са касаторите Ж. И. Ф., М. Б. А., А. А., Й. А., М. П. К.-В., Л. А. Ш., К. П. В., И. П. В., представлявани от адвокат К. М., които го обжалват в срока по чл. 283 ГПК като считат, че е неправилно поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила тъй като не е съобразена

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация