Анотация

Въпрос

За задължението на съда при определянето на обезщетението за неимуществени вреди да отчете всички конкретно значими обстоятелства, въз основа на които да определи какъв е справедливият размер на дължимото обезщетение като при определяне на този размер с оглед критерия за справедливост, вземе предвид конкретно установените по делото обстоятелства и да ги посочи в решението си, като заедно с това посочи и какво е значението на всяко едно от тези обстоятелства за определянето на размера на обезщетението.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в публичното заседание на 09.12.2 015 (девети декември две хиляди и петнадесета) година в състав:

Председател:

Борислав Белазелков

Членове:

Борис Илиев, Димитър Димитров

при участието на секретаря РАЙНА ПЕНКОВА, като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. №******година, подадена П. на Р. Б. срещу решение №******година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІV-Г състав, постановено по гр. д. №******година.

С обжалваното решение съставът на Софийски градски съд след частична отмяна на решение №******година на Софийски районен съд, І-во гражданско отделение, 51-ви състав, постановено по гр. д. №32 206/2013/2011 година е осъдил П. на Р. Б. да заплати на З. Н. К. по предявен от нея иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3, предл. първо ЗОДОВ сумата от още 5000.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени от нея неимуществени вреди, като е потвърдил първоинстанционното решение, в частта му, с която предявеният иск е бил уважен за сумата от 5000.00 лева обезщетение за същите вреди. С оглед

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    Обстоятелството, че ищецът по иск по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ е осъждан за извършено престъпление, но е реабилитиран по право или по съдебен ред, води ли до намаляване на дължимото от държавата обезщетение?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Навигация