Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Боян ЦоневКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осми декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 307, ал. 2 ГПК.

Образувано е по подадена от Я. Й. П., молба за отмяна на влязлото в сила решение №******г., постановено по възз. гр. дело №******г. на Врачанския окръжен съд (ВОС), с което е отменено осъдителното първоинстанционно решение №******г., допълнено с решение №******г., постановени по гр. дело №4266/2021 г. на Врачанския районен съд, и е отхвърлен, предявеният от молителя срещу „Северозападно държавно предприятие ДП (СЗДП), осъдителен иск за заплащане на сумата 2 600 лв., представляваща задържана гаранция по договор за управление №331/19.11.2019 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска до окончателното ѝ изплащане; в тежест на молителя са възложени разноски по делото.

В молбата, като основание за отмяна се навежда това по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Молителят твърди, че след влизането в сила на необжалваемото въззивно решение №188/18.09.2022 г., чиято отмяна иска, а именно – на 20.09.2022 г. той получил писмо №94-Я-2-131/20.09.2022 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), по отношение на което в молбата се излагат съображения и доводи, то да е ново („новооткрито“) писмено доказателство, установяващо ново обстоятелство от съществено значение за изхода на делото, по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Конкретните твърдения са, че в съдържанието на писмото е отразено следното: „Констатациите в изготвения в съответствие с чл. 17 ППЗДФИ, доклад №ДИДЗ-ПЛ-4/28.04.2022 г. са ясни, точни и конкретни. Същите обхващат задачата, поставена в заповедта за възлагане, отразяват обективно установените факти, съгласно представените на финансовата инспекция документи, и са подкрепени с достатъчни, относими и надеждни доказателства. При извършване на инспекцията не са установени административни нарушения и/или вреди, съответно няма съставени АУАН.“. В молбата се излагат подробни съображения, че тези констатации и посоченият в тях доклад №ДИДЗ-ПЛ-4/28.04.2022 г. на АДФИ категорично опровергават, приети за доказани от ВОС твърдения на насрещната страна по делото СЗДП, че молителят, в качеството му на директор на Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ – П. (ТП-ДГС-П.), нарушил задълженията си, вменени му с процесния договор за управление ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 307 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?