Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съдКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Илиева

ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

Яна Вълдобрева

като изслуша докладваното от съдия С. К. частно гражданско дело №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.

Постъпила е молба от „Търговска банка Д“ АД, представлявана от гл. изп. д-р А. А. и изп. д-р М. Г., за спиране изпълнението на невлязло в сила въззивно решение №******граждански състав, на 09.11.2022г. по в. гр. д. №******г., с което се потвърждава решението на първоинстанционния съд и молителят е осъден да заплати на ищцата И. В. Г., на основание чл. 49 във вр. с чл. 45 ЗЗД, сумата 55 900лв., представляваща обезщетение за причинените ѝ имуществени вреди, изразяващи се в изплащането на сумата от ответника на управителя на дружеството „А. 78“ Е., въпреки наложения запор върху банковата сметка на последното с обезпечителна заповед №******г. по ч. гр. д.№******г., както и сумата 10 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, съставляващи претърпени болки и страдания в резултат на неправомерното поведение на ответника. В полза на ищцата са присъдени и разноски в размер на 3 008,40лв.

След извършена служебна справка в деловодството на Софийския апелативен съд се установи, че молителят е подал касационна жалба срещу въззивното решение чрез лицензиран пощенски оператор с дата на товарителницата от 19.12.2022г. /същата приложена в заверен препис по настоящото дело/, а препис от въззивното решение е връчен на касатора на 17.11.2022г. Касационната жалба е в процес на администриране.

Настоящият състав приема, че предпоставките за спиране на изпълнението са налице, тъй като осъдителното решение на въззивния съд не е влязло в сила, с платежно нареждане от 30.12.2022г. молителят „Търговска банка Д“ АД е внесъл по сметка на ВКС надлежно обезпечение в размер на 68 908,40лв. и от служебно извършена справка е установено, че към 30.12.2022г. сумата е постъпила и е налична в сметката за обезпечения на ВКС.

Доколкото внесената като обезпечение сума покрива както присъдените суми като обезщетения в общ размер на 65 900лв., така и присъдените разноски в размер на 3 008,40лв., следва да бъде посочено, че решението на въззивния съд в частта за разноските, поради характера му на определение, а не на решение, не подлежи на предварително изпълнение.

Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?