Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от Наталия ХвърчилковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

са поставени във връзка с твърдението на касатора, че разпореждането на първоинстанционния съд за определяне на размера на дължимата за въззивното производство държавна такса /което според касатора е административен, а не правораздавателен акт/, е порочно, тъй като съдържа указание за внасяне на 58.33 лева, а не на 50% от заплатената от него държавна такса за първоинстанционното производство в размер на 163 лева.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Маргарита Соколова

Членове: Светлана Калинова

Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова ч. гр. д. N 3977/2022 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК частна касационна жалба от „Булавтотранс“ ЕООД [населено място] срещу определение №******г. по ч. гр. д. №******г. на Софийския градски съд, с което е потвърдено разпореждане №******г. по гр. д. №******г. на Софийския районен съд за връщане на въззивна жалба вх. №******г.

От ответниците П. Г. К., Х. И. Д., Я. И. Я. и А. Х. А. е получен отговор със становище, че липсват основания за допускане на касационно обжалване.

Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., като обсъди данните по делото, намира следното:

Подадената от „Булавтотранс“ ЕООД чрез адв. П. А., като процесуален представител с посочен адрес за призоваване, срещу решение №20198686/14.10.2021 г. по гр. д. №74329/2018 г. на Софийския районен съд въззивна жалба е оставена от първоинстанционния съд без движение като нередовна с указания за представяне на доказателства в едноседмичен срок от съобщението за внесена държавна такса в размер на 58.33 лева по сметка на Софийския градски съд, като са посочени и неблагоприятните последици от неизпълнението, а именно връщане на жалбата.

Указанията са съобщени на адв. А. на 08.12.2021 г.

С разпореждане №20006001/20.01.2022 г. първоинстанционният съд е констатирал, че въззивникът не е изпълнил дадените му указания, като срокът за изпълнение е изтекъл на 15.12.2021 г., при което положение и на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 вр. чл. 261, т. 4 ГПК е върнал въззивната жалба.

Въззивният съд, сезиран с частна жалба от въззивника, е приел за безспорно, а и установено от данните по делото, че дължимата държавна такса не е внесена. Приел е, че указанията са съобщени на адв. А., който, видно от намиращото се на л. 7 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?