Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Димитър Димитров


Анотация

Въпрос

Дали в случаите, когато е налице несъответствие между обстоятелствената част и петитума на исковата молба, изразяващо се в това, че посочените факти и обстоятелства сочат на съществуването на разделни задължения на ответниците, а искането е за солидарното им осъждане съдът е обвързан от този петитум и трябва ли да постанови решение съобразно него или трябва да даде указания за привеждане в съответствие на двете части на молбата и евентуално до кой момент от производството може да направи това?
Възможно ли е в тези случаи ищецът да заяви, че поддържа искането си за солидарно осъждане на ответниците, но наред с него да предяви и евентуално такова за разделното им осъждане?
Представлява ли това действие изменение на иска по чл. 214 ГПК, съответно предявяване на нов иск или не и до кой момент може да бъде извършено?
Трябва ли в мотивите на съдебното решение съдът да посочи и обсъди всички доводи и възражения на страните както и представените от тях доказателства, да определи предмета на спора и относимите към него факти, както и да изложи точни и ясни мотиви защо счита определени доводи и възражения за доказани или за недоказани и въз основа на какви доказателства?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в публичното заседание на 18.11.2 015 (осемнадесети ноември две хиляди и петнадесета) година в състав:

Председател:

Борислав Белазелков

Членове:

Борис Илиев, Димитър Димитров

при участието на секретаря РАЙНА ПЕНКОВА, като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и е образувано по повод на три касационни жалби, подадени срещу решение №******година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІІ-д въззивен състав, постановено по гр. д. №******година.

С обжалваното решение съставът на Софийски градски съд е осъдил С. Я. Р. и Г. Я. Я., на основание чл. 41 ЗС, да заплатят на Х. Й. С., първата сумата от 4082.19 лева, а втория сумата от 2113.16 лева, които суми представляват припадащите им се части за ремонт на общи части на сграда, намираща се в [населено място], [улица], заедно със законната лихва върху тях, считано от 12.10.2010 година до окончателното заплащане като за разликата над уважените до пълните претендирани размери от 10 091.00 лева за първия и от 3289.00 лева за втория исковете са отхвърлени като неоснователни. Със същото

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Навигация