Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Яна ВълдобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и девети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

ЯНА ВЪЛДОБРЕВА

като разгледа докладваното от съдията Вълдобрева ч. гр. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.

Образувано е по молба на Л. П. Т., чрез пълномощника адв. В. Н., с която е поискано спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение №******г. по въззивно гр. дело №******г. на Разградския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. дело №******г., в частта, с която Л. П. Т. е осъден да плати на А. А. К. сумата 20 000 лева, на основание чл. 93, ал. 2 ЗЗД.

Върховният касационен съд намира, че молбата е процесуално допустима. Налице са изискванията на чл. 282, ал. 2 ГПК-постъпила е в срок касационна жалба от молителя, заедно с приложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, срещу въззивното решение на Разградския окръжен съд, тоест налице е висящност на производството по чл. 288 ГПК, което е предпоставка за спирането на изпълнението до приключване на касационното производство. Съгласно чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК спирането на изпълнението е обусловено от задължението на касатора /длъжник по изпълнението/ да представи надлежно обезпечение, което по решенията за парични вземания е равно на присъдената сума. Молителят Л. Т. е представил преводно нареждане, удостоверяващо, че на 22.12.2022г. по специалната сметка на ВКС е внесена сумата 20 000 лева (удостоверено и от счетоводител при ВКС, че сумата е постъпила по тази сметка на ВКС на 23.12.2022г.), съставляваща надлежно обезпечение, поради което молбата следва да бъде уважена.

Предвид изложеното, Върховният касационен съд

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на невлязлото в сила осъдително въззивно решение №211/29.11.2022г., постановено по въззивно гр. дело №262/2022г. на Разградския окръжен съд до приключване на касационното производство.

Препис от определението да се издаде на молителя.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]