Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Мария ХристоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закрито заседание на осми декември две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Христова ч. гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена А. С. Я. срещу определение №******г. на Окръжен съд Велико Търново по в. г. д.№******г., с което е оставено без разглеждане искането на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ и е върната негова касационна жалба вх.№******г.

Компетентен да разгледа частната жалба срещу определението, с което е оставено без разглеждане искането на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ е Апелативен съд – Велико Търново. Жалбата в тази ѝ част следва да бъде изпратена на посочения съд по компетентност.

Настоящото производство следва да бъде спряно до влизане в сила на определението за предоставяне на правна помощ.

При тези мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА по компетентност на Апелативен съд – Велико Търново частна жалба вх.№******г., подадена А. С. Я. срещу определение №847/19.09.2022г. на Окръжен съд Велико Търново по в. г. д.№33/2022г., с което е оставено без разглеждане искането на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ.

СПИРА производството по ч. г. д.№4315/2022г. на Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение до влизане в сила на определение №847/19.09.2022г. на Окръжен съд Велико Търново по в. г. д.№33/2022г., с което е оставено без разглеждане искането на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ.

След приключване на производството по чл. 95 ГПК, делото да се върне на настоящия състав на Върховния касационен съд за разглеждането му по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]