Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Албена БоневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева частно гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на И. Д. И., чрез адв. Ю. С. С., срещу определение №******г. по гр. д. №******г. на Върховния касационен съд, IV гражданско отделение.

С него касационната жалба на страната срещу въззивно решение №******г., постановено по гр. д. №******г. на Плевенския окръжен съд е оставена без разглеждане.

Частната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от легитимна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Жалбоподателят излага съображения за неправилност на обжалваното определение. Смята, че въззивното решение е постановено по иск с правно осн. чл. 26, ал. 1 ГПК с цена от 12 206 лв. според заключението на първоначалната експертиза относно пазарната цена на имотите, приета от първостепенния съд, или с цена от 9882,50 лв. според тричленната съдебна експертиза.

Насрещната страна Д. А. не изразява становище.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна:

Администриращият окръжен съд е приел, че касационната жалба е недопустима, тъй като обжалваното решение е постановено по искове с цена под 5000 лв. и на осн. чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК то не подлежи на касационно обжалване.

Съдебният акт е правилен.

Д. А. е предявил против И. И. иск за прогласяване нищожността на договор, оформен в нотариален акт №142/2019 г., с който са продадени четири недвижими имота.

Първостепенният съд прекратил производството по иска в частта досежно 1/2 ид. ч. от имотите, предмет на прехвърлителната сделка и уважил претенцията за другата 1/2 ид. ч. от прехвърлените вещни права върху четирите имота.

Въззивният съд потвърдил това решение. То е обжалвано от ответника И. И..

В един документ (нотариален акт) са оформени четири продажби – прехвърлянето на всеки отделен имот, по естеството си е самостоятелна сделка. Според приетото от първостепенния съд, данъчната оценка на имотите в м. „К.“, [населено място] е, както следва – 1904,69 лв., 675,02 лв. и 541,43 лв., а на имота в [населено място] – 352 лв., т. е. всеки от четирите искове за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?