Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Филип ВладимировКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 3-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 4-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и трети декември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Жива Декова

Членове: Александър Цонев

Филип Владимиров

като разгледа докладваното от Филип Владимиров Частно касационно гражданско дело №******година

Производство по чл._274._ал._2._изр..1.. предл._1. ГПК.

Образувано е по частна жалба на В. Н. М. против протоколно определение №******г. по гр. д. №******г. на Апелативен съд - София (АС - София), ГК, 4 - ти състав, с което е прекратено производството по отношение на С. Й., конституирана като трето лице - помагач на страната на жалбоподателя в качеството му на ответник по иска.

В частната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се иска същото да бъде отменено.

Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение след като се запозна с данните по делото намира следното.

Частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от процесуално легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения.

За да постанови обжалвания резултат АС - София е приел, че при преценката му кои страни следва да участват в производството по делото допуснатото до участие като трето лице - помагач на ответника лице С. Й. няма постоянен адрес в Република България и същата не е открита на адреса, посочен за призоваване, нито пък понастоящем е посочен друг адрес за призоваването й с оглед фактическото й участие в процеса. Така е обоснован довод, че конституирането на страната в първата съдебна инстанция е извършено в нарушение на чл. 219, ал. 2 ГПК и нейното участие в процеса е недопустимо.

Обжалваното определение е правилно.

С отговора на исковата молба ответникът и настоящ жалбоподател В. Н. М. е поискал привличане на основание чл. 219, ал. 1 ГПК на лицето С. Й. Й. като трето лице - помагач на негова страна. Като адрес за призоваване на лицето е посочен: [населено място], [улица], [жилищен адрес]0. Установено е, че лице с тези имена не живее на адреса, а при справката в Национална база данни „Население не се откриват никакви данни за него, предвид на факта, че то не е с българско, а със сръбско гражданство. Пред първоинстанционния съд е постъпило електронно писмо С. Й., с оглед именно и на което съдът е приел да отсъстват ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?