Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Теодора Гроздева


Анотация

Въпрос

1. Подаването на искане за издаване на заповед за изземване на земеделски имоти по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ и провеждането въз основа на това искане на административно производство за издаване на заповед за изземване на имотите по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ представляват ли действия, с които се смущава владението или които прекъсват придобивната давност на основание чл. 116 ЗЗД, б.“б“ или б.“в“?
2. Горепосочените действия смущават ли владението и прекъсват ли придобивната давност, когато искането е за издаване на заповед за изземване на земеделските имоти от лице, което е различно от владелеца на имотите и владелецът не е бил страна в административното производство по чл. 34 ЗСПЗЗ?
3. Горепосочените действия смущават ли владението и спират ли или прекъсват ли придобивната давност, ако административното производство по чл. 34 ЗСПЗЗ е завършило с отказ за издаване на заповед за изземване или с определение за прекратяване на това производство?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на тринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т. Г. гр. д.№******г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на М. В. Г. срещу решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Кюстендилския окръжен съд, състав на гражданска колегия, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д.№******г. на Кюстендилския районен съд за отхвърляне на предявения от М. В. Г. срещу К. Б. Горовска иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване правото на собственост на Г., придобито на основание давностно владение, върху следния недвижим имот: дворно място, заснето в кадастралната карта на [населено място], м.“М.“, одобрена със заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, като два имота: поземлен имот с идентификатор..... с площ от 1083 кв. м. и поземлен имот с идентификатор..... с площ от 1083 кв. м.

В касационната жалба и в открито съдебно заседание

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  1. Подаването на искане за издаване на заповед за изземване на земеделски имоти по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ и провеждането въз основа на това искане на административно производство за издаване на заповед за изземване на имотите по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ представляват ли действия, с които се смущава…
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Дали решенията на поземлените комисии, сега ОСЗ, с които се възстановяват в стари реални граници земи в терени по пар. 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, имат конститутивно действие, ако са постановени преди изменението на чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ /ДВ бр.68/99г./?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Счита ли се владението на недвижим имот смутено, а придобивната давност – прекъсната, с подаване до прокуратурата на жалба от собственика на имота с твърдение за извършено престъпление във връзка с придобиването на имота?
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Относно правното значение на предявените искове от собственика срещу владелеца на един недвижим имот и дали придобивната давност може да бъде прекъсната с иск на собственика, насочен срещу лицето, чрез което се упражнява владението на имота, т.е. срещу държателя.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Споровете по повод упражняване на фактическа власт върху реална част от съседен поземлен имот представляват ли противопоставяне на собственика на владението и пречка ли са за придобиване на реалната част по давност?
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  Подаване на жалба до прокуратурата от собственика на имота срещу владелеца на същия имот смущава ли владението на последния, правейки го неспокойно и прекъсва ли придобивната давност?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност?

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Подаването на искане и провеждането на административно производство за издаване на заповед за изземване на земеделски имот по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ представляват ли действия, с които се прекъсва придобивната давност на основание чл. 116, б. б ЗЗД или чл. 116, б. в ЗЗД и какво е значението на…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация