Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2013

докладвано от съдия Зоя Атанасова


Анотация

Въпрос

Относно случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака с договор за покупко-продажба на името на двамата съпрузи може да се установява пълна и частична трансформация на лично имущество на осн.чл.23,ал.1 и 2 СК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на 9 ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ЗОЯ АТАНАСОВА

При секретаря Ани Давидова, като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова гр. дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от ищеца П. Д. Т., чрез адв. В. Щ. срещу решение №******г. по гр. дело №******г. на Софийски окръжен съд, с което е отменено изцяло решение №******г. по гр. дело №******г. на Костинбродския районен съд и е отхвърлен предявения от жалбоподателя срещу Б. П. Л. иск за признаване за установено на осн. чл. 23, ал. 1 СК по отношение на Б. П. Л., че придобития по време на брака между страните недвижим имот, находящ се в [населено място], [улица] представляващ ПИ с площ 659 кв. м., съставляващ №I -3944 от кв.63а по регулационния план на [населено място], ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда не представлява съпружеска имуществена общност, а е лична собственост на П. Д. Т.. Отхвърлен е предявения от жалбоподателя иск срещу

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    За разпределение на доказателствената тежест при оспорване обстоятелството, че взетата в заем сума от единия съпруг е била използвана за задоволяване нужди на семейството и за оборване презумпцията за равна задълженост на съпрузите по чл.32, ал. 2 СК.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация