Тълкувателно решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020

докладвано от съдия Светлана Калинова


Анотация

Въпрос

Необходимо ли е, за да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, допуснатите до делба имоти да са еднакви по вид и предназначение (еднородни)?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДЛАГА на основание чл. 292 ГПК на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по въпроса [wpdiscuz-feedback id="47m0cv3bj9" question="Моля коментирайте този текст" opened="1"]необходимо ли е, за да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, допуснатите до делба имоти да са еднакви по вид и предназначение (еднородни).[/wpdiscuz-feedback]

СПИРА производството по гр. д.№******г. по описа на ВКС, I ГО до приключване на производството пред ОСГК на ВКС.

Определението да се докладва на председателя на Гражданска колегия на ВКС.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Постановление № 7/1973 от 28.11.1973 г.
  За обобщаване на практиката по някои въпроси на съдебната делба.
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2011
  Следва ли при извършването на делбата по реда на чл. 353 ГПК имотите, предмет на делбата да образуват еднородни реални дялове за всеки съделител?
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Явява ли се тегленето на жребий много неудобно по смисъла на чл. 353 ГПК, когато предмет на делбата са незастроени имоти и един застроен имот, в който наред със съсобствената жилищна сграда е изградена и съществува и сграда- индивидуална собственост на един от съделителите, но между съделителите няма неуредени имуществени…
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016
  Какви правила следва да се ръководи съдът при избора на способ за извършване на делбата, когато броят на съделителите е равен или по-малък от броя на делбените имоти ?
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  Представлява ли различието на стойността на дяловете пречка за извършване на делбата по колена?
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  Необходимо ли е, за да се извърши делбата по реда на чл. 292 ГПК /отм./, да е налице еднородност на допуснатите до делба имоти?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Възможно ли е да се даде отговор дали необходимото преустройство на делбеното жилище е свързано със значителни преустройства и неудобства, ако няма остойностяване на преустройствата и има ли значение относно търпените неудобства от преустройството на жилището обстоятелството, че единият съделител не живее в него, а другият е съгласен на всякакви…
 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2009
  Допустимо ли е да се извърши делба чрез разпределение по чл. 292 ГПК /отм./ или чрез теглене на жребие по колена, ако за наследниците от всяко коляно /а не за всеки един от тях/ може да се обособи отделен дял от допуснатия до делба имот и може ли да се…
 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2009
  Относно приложението на чл. 69 ЗН и чл. 292 ГПК /отм./
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Допустимо ли е да се извършва делба по реда на чл. 292 ГПК /отм./ при положение, че единият от отделните обекти, който е допуснат до делба и е поставен в дял не отговаря и не представлява самостоятелен жилищен имот, а другият е самостоятелен жилищен имот?

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  За възможността ликвидирането на съсобствеността по реда на чл. 353 ГПК да се извърши в хипотеза, при която образуваните реални дялове включват имоти, които не са еднакви по вид и предназначение (еднородни). (Съдебна делба по дело, станало повод за тълкувателно решение на ВКС)
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация

Коментарите са изключени.