Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Иванка Ангелова


Анотация

Въпрос

В кои случаи ищецът – поемател по записа на заповед дължи пълно и главно доказване на сочено от него каузално правоотношение, по повод или във връзка с което е издаден записът на заповед?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, ІІ отделение, в закрито заседание на двадесет и седми април, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ХОРОЗОВА, ИВАНКА АНГЕЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Ангелова т. д. №******/2022 [/aam]******год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на М. В. С. против Решение №******г. по в. т. д. №******г.[/aam]****** на Апелативен съд - Пловдив, в частта, с която след частична отмяна и частично потвърждаване на Решение №******г. по т. д. №******г.[/aam]******, постановено от Окръжен съд-Пловдив, като краен резултат са отхвърлени предявените от касатора срещу А. Р. А., К. А. А. и В. А. А. искове с правно основание чл. 531 ТЗ за разликите над сумите от по 15 000 лв. до по 66 666.67 лв. за осъждане на първите двама ответници и за разликата над сумата от 15 000 лв. до сумата от 66 666.66 лв. за осъждане на третия ответник, претендирани по издаден от наследодателя им А. В. А. на 29.05.2019г. запис на заповед в полза на М. В. С..

В

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2011
  Относно тълкуването и прилагането на чл. 147, ал. 2, вр. с чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ в конкретната хипотеза на разпореждане с имот от еднолично дружество с ограничена отговорност,чийто собственик е друго еднолично дружество с ограничена отговорност,за да би се приело налице валидно съгласие за прехвърляне правото на…
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016
  Следва ли при изчисляване на доход от стопанска дейност да се приспаднат разходите по осъществяването на дейността? Следва ли в производството по предявените искове по чл. 28 ЗОПДИППД / отм./ съдът да събере доказателства за произхода на разполагаемите доходи и разходи на дарителя към момента на дарението ?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  След като първоинстанционният съд не е приключил прецизно производството по проверка на исковата молба по чл. 129 ГПК, ал. 4, вр. с ал. 2, вр. с чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК, а въззивната инстанция, като съд по съществото на спора, също не е предприела действия за отстраняване нередовността…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  По въпроса за начина на определяне на началната дата на неплатежоспособност на длъжника в производството по несъстоятелност е налице трайна практика на ВКС, включително и задължителна такава, постановена по реда на чл. 290 ГПК. Обжалването е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса за начина…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация