Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Мария Христова


Анотация

Въпрос

Следва ли съдът да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността ѝ? Независимо дали съдът възприема или не експертното заключение, той следва ли да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата? Твърди се, че решението е постановено в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №118/15.05.2012г. по г. д.№588/2011г., ІІІ г. о.; решение №241/23.10.2013г. по г. д.№3194/2013г., І г. о.; решение №108/16.05.2011г. по г. д.№1814/2009г., ІV г. о.; решение №348/16.11.2015г. по г. д.№1271/2015г., ІІІ г. о.; решение №57/08.05.2014г. по г. д.№7493/2013г., ІІ г. о.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закрито заседание на тринадесети април две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Христова гр. дело №******г. взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба от „Електроразпределение Север“ АД, [населено място], чрез адвокат Н. Б., срещу въззивното решение на Варненски окръжен съд №******г. по в. г. д.№******г.

В жалбата са изложени доводи за неправилност на решението поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост.

Насрещната страна Г. П. З. с писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, чрез адвокат А. К., оспорва жалбата. Твърди, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване, тъй като въззивното решение е постановено в съответствие с формираната съдебна практика по поставените въпроси. В условие на евентуалност изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация