Определение №****/**.**.2018 по дело №****/2018

докладвано от съдия Емил Марков


Анотация

Въпрос

При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на поето задължение за прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване на имуществото на ищеца?
При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетение на вреди под формата на пропуснати ползи, пропуснато от забавено изпълнение на поето задължение за прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, необходимо ли е да бъде установен фактът на създадени между ищеца и трети лица правоотношения във връзка с този обект по повод ползването или разпореждането с него, които да са били осуетени именно в резултат от забавата на длъжника?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на двадесет и трети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ:

Емил Марков, Ирина Петрова

при секретаря... и с участието на прокурора..., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба с вх. №******г. на Държавата, представлявана от министъра на финансите, която той е подал против решение №******г., постановено по т. д. №******г., с което тя е била осъдена да заплати на ищцовото „ДБМ-Трейд ЕООД-гр. Стара Загора /ЕИК[ЕИК]/ сума в размер на 40 449 лв., представляваща обезщетение за претърпени загуби, както и сума в размер на 82 468.70 евро, представляваща обезщетение за пропуснати от търговеца ползи за периода 13.ІІІ.2012 г. – 10.ІІ.2015 г. вследствие неизпълнение от страна на този ответник на задължението му за сключване на окончателен договор в установения срок и предаване на имота на купувача в уговореното състояние след проведения търг с явно наддаване на процесното магазинно помещение с площ от 139.02 кв.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация