Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Налице ли е нарушение на правото на ЕС въз основа на нарушение на ХОПЕС и КЗПЧОС? При нарушение на ХОПЕС и КЗПЧОС, възниква ли право на иск за обезщетение за вреди от нарушението на правото на ЕС? При нарушение на право по Хартата, доразвито в национална правна уредба, престава ли то да е част от правото на ЕС, и дава ли основание за предявяване на иск по чл. 4пар.3 ДЕС? По еднакъв ли начин се изследват предпоставките за допускане на правна помощ и освобождаване от разноски в рамките на главно исково производство и по частно производство?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 3-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 4-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Жива Декова

Членове: Александър Цонев Филип Владимиров

като разгледа докладваното Александър Цонев Частно касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК. Образувано е по частна касационна жалба, подадена Н. Н. А., изтърпяващ наказание лишаване от свобода, срещу определение №******г. на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено определение на Пловдивски окръжен съд за връщане на исковата му молба като недопустима.

Частният жалбоподател е предявил иск за присъждане на неимуществени вреди в размер на 30000лв., като е изложил следните обстоятелства: Административен съд гр. Пазарджик му е отказал освобождаване от държавна такса и предоставяне на правна помощ по подадена от него жалба срещу заповед на Директора на затвора в гр. Пазарджик, с която му е отказано да продължи образованието си, тъй като имал завършен само осми клас, а в момента изтърпявал наказание доживотен затвор". Според ищеца, административният съд е нарушил чл. 47 от ХОПЕС, тъй като има право на реален достъп до правосъдие, поради което предявява иск по чл. 2в ЗОДОВ срещу административния съд за вреди от нарушение на правото на ЕС.

За да потвърди разпореждането за връщане на исковата молба като недопустима, Пловдивският апелативен съд е приел, че ХОПЕС не се е прилагал пред административния съд, а Закона за правната помощ, и административният съд е отказал правна помощ и освобождаване от разноски, заради липса на предпоставките на закона, а не заради неправилно тълкуване на национална норма, в противоречие с ХОПЕС, поради което няма нарушение на ХОПЕС и не е налице хипотезата на чл. 2в ЗОДОВ.

В изложението към жалбата се иска допускане на касационно обжалване по следните въпроси: Налице ли е нарушение на правото на ЕС въз основа на нарушение на ХОПЕС и КЗПЧОС? ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?