Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Борис ИлиевКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на трети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Василка Илиева

Членове: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното от Борис Илиев Частно касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на „Рапид КБ" ООД, гр. София, срещу въззивно определение на Софийски градски съд №******г. по ч. гр. д.№******г., с което е потвърдено решение на Софийски районен съд от 09.05.2022 г. по гр. д.№******г. в частта му, в която е допуснато предварително изпълнение на решението за уважаване на предявения от Е. В. Д. против касатора иск до размер 3 588,60 лв.

Върховният касационен съд намира частната жалба за недопустима. Определението е постановено от въззивен съд по жалба на ответник срещу допуснато от първоинстанционен съд предварително изпълнение на постановено от същия съд осъдително решение. Съгласно задължителните за всички съдилища в страната тълкуване, обективирано в Тълкувателно решение №******г. по тълк. д.№5/2015 г., ОСГТК, ВКС, не подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК въззивно определение, постановено по частна жалба срещу определение на първоинстанционен съд, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение на решението (чл. 244 ГПК). Следователно обжалваният в настоящето производство акт е окончателен, макар в него неправилно да е посочено обратното. Частната жалба срещу него е недопустима и не подлежи на разглеждане по същество.

По изложените съображения Върховният касационен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на „Рапид КБ" ООД, гр. София срещу въззивно определение на Софийски градски съд №9630 от 04.10.2022 г. по ч. гр. д.№8672/2022 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д.№4897/2022 г. по описа на Върховния касационен съд, IV гражданско отделение.

Определението подлежи на обжалване пред друг състав на Върховния касационен съд в седмичен срок от връчването му на жалбоподателя.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


Цитирани норми и термини

... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?