Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

Поражда ли правно действие учредяването на право на строеж по чл. 56, ал. 3 ЗТСУ /отм./ върху дворно място съпружеска имуществена общност, извършено само от единия съпруг, по време на действието на Семейния кодекс от 1968г. и прилага ли се за това разпореждане пар. 4 ПР СК 1985 /отм./?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на девети юни през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:

Веселка Марева, Емилия Донкова

при участието на секретаря Зоя Якимова като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване на решение от 19.04.2019г. по гр. д. №******г. на Варненски окръжен съд по касационната жалба на “Панталеев ЕООД, ЕИК 103972279, в частта й срещу уважаването на иска на Р. Д. П. против касатора по чл. 108 ЗС за признаване правото на собственост на основание наследствено правоприемство и приращение, и за предаване владението върху 1/8 ид. ч. от първи и втори жилищни етажи, избен етаж и тавански етаж от еднофамилна жилищна сграда с идентификатор ****, находяща се в поземлен имот с идентификатор *** по КК на [населено място], целия с площ от 510 кв. м.

Жалбоподателят “Панталеев ЕООД намира решението за неправилно. Счита изводът на съда за ненадлежно учредяване на правото на строеж поради липса на съгласие на съпругата на Д. П. за несъответстващ

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Поражда ли правно действие учредяването на право на строеж по чл. 56, ал. 3 ЗТСУ /отм./ върху дворно място съпружеска имуществена общност, извършено само от единия съпруг, по време на действието на Семейния кодекс от 1968г. и намира ли приложение за това разпореждане пар. 4 ПР СК 1985 /отм./?
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Относно задължението на въззивната инстанция да разгледа всички оплаквания, възражения и въпроси, повдигнати във въззивната жалба – чл. 269 ГПК, да действа като инстанция по същество, като формира самостоятелни изводи от приетото за установено, да обоснове решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и закона.
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Подаденото заявление по чл. 56 ал.2 ЗТСУ / отм./ , без да е направено в изискуемата за това форма и без спазване изискванията на закона- заявление с нотариална заверка на подписите и вписване в нотариалните книги , води ли до опорочаване на акта за учредяване правото на строеж, произнесен от…
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  Обвързан ли е съдът от правната квалификация, дадена от ищеца или сам следва да квалифицира иска и по материалноправният въпрос за характера на сделката, при която с недвижим имот, притежаван под режим на съпружеска имуществена общност (СИО), се разпорежда само единият от съпрузите, без участието на другия?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  1. Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност? 2. Каква е сделката на разпореждане със семейното жилище- лична собственост на единия съпруг, извършена от него без…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация