Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Златка Русева


Анотация

Въпрос

Прекъсва ли течението на придобивната давност нотариалната покана,с която да заявени собственически права спрямо владелеца,както и с предявяване на молба за възстановяване на владението по реда на чл. 126ж ГПК /отм./?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 02.03.2016 две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЗЛАТКА РУСЕВА, ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ЗОЯ ЯКИМОВА

изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА

дело №******година

Производството е по член 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх.№******г., подадена Т. В. Т., чрез пълномощника му адвокат Й. Й., против решение №******г. на Хасковски окръжен съд, постановено по в. гр. д.№******г. по описа на същия съд, с което се потвърждава решение №******г., постановено по гр. д.№106/2014г. по описа на Районен съд Хасково, с което се признава за установено по отношение на Т. В. Т., че ищците Р. М. А. и С. К. А. са собственици на описания в решението недвижим имот, който е част от означения на скицата на вещото лице, намираща се на л. 213 от делото, представляваща неразделна част от решението, и го осъжда да предаде владението на тази реална част от имота, както и е осъден Т. В. Т. да заплати на Р. М. А. и С. К. А. сумата от 4 857,09 лева, представляваща обезщетение за ползване на реална част от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    Не е ли обвързан на основание чл. 226, ал. 3 ГПК, приобретателят на правото на собственост, от формираната сила на пресъдено нещо на съдебното решение, с което е уважен иск по чл. 76 ЗС срещу неговия праводател, като същият е осъден да предаде отнетото насилствено владение на процесния имот?
  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
    По приложението на чл. 116 ЗЗД и чл. 81 ЗЗД – относно правнорелевантните действия, с които се прекъсва придобивната давност. (По искове за предаване на владение и неоснователно обогатяване, предявени от „Златия Агро“ ЕООД срещу физическо лице)
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация