Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Костадинка Недкова


Анотация

Въпрос

За допустимостта на свидетелските показания при наличие на поправки в частен свидетелстващ документ и за задължението на въззивния съд да обсъди в тяхната съвкупност всички допустими и относими за спора доказателства.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 2476 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], срещу решение №******г. по гр. д. №******г. на Окръжен съд Пловдив, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд Асеновград, с което са отхвърлени предявените от настоящия жалбоподател по реда на чл. 422 ГПК искове за признаване за установено по отношение на [община] съществуването на вземане в размер на 19 333.20 лева, представляващо неизплатена част от вземане по фактура №******г. - цената на услуги за м. януари 2008г. по договор от 21.11.2007г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението – 09.01.2013г. до окончателното плащане на главницата, както и за вземане от 5600 лева за законна лихва по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за забава

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация