Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Александър ЦоневКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 3-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 4-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Жива Декова

Членове: Александър Цонев Филип Владимиров

като разгледа докладваното Александър Цонев Частно касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК. Образувано е по частна жалба, подадена А. В. А. срещу определение №******г. на ВКС, III ГО, с което не е допуснато касационно обжалване на решение №******г. на Пловдивски окръжен съд.

Производството по делото е било образувано по молба на А. А. по чл. 59, ал. 9 СК за изменение на режима на родителските права по отношение на детето Г. А. А. (род.2006г.). Въззивният съд е отхвърлил молбата, тъй като не е установил обстоятелства, които да обуславят изменение на постановения режим, съгласно който родителските права са били предоставени на майката. Въззивното решение не е било допуснато до касационно обжалване по жалбата на А. А.. Срещу определението по чл. 288 ГПК, А. А. е подал настоящата частна жалба. Излага доводи, че определението по чл. 288 ГПК е преграждащо и попада в обхвата на чл. 274 ГПК.

Настоящият състав на ВКС счита, че частната жалба следва да се остави без разглеждане, тъй като определението по чл. 288 ГПК не подлежи на обжалване. Правната същност на определението по чл. 288 ГПК е била предмет на три тълкувателни решения, в едно от които изрично е посочено, че определението по чл. 288 ГПК не подлежи на обжалване (т. р. №******г. на ОСГТК, т. р. №******г. на ОСГТК и т. р.№8/2014 г. на ОСГТК).

Воден от горното, ВКС, състав на III ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба с вх.№508935/02.11.22г. по описа на ВКС, подадена А. В. А. срещу определение №

50777/2022 г. на ВКС, III ГО, с което не е допуснато касационно обжалване на решение №30/2022 г. на Пловдивски окръжен съд.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, в 1- седмичен срок от връчването.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]