Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Гълъбина Генчева


Анотация

Въпрос

За доказателствената сила на нотариалния акт, издаден по реда на 587 ГПК и длъжно ли е ползващото се от акта лице да доказва фактите и обстоятелствата, на които се основават констатациите на акта, при липсата на оспорване от другата страна и при положение, че първоинстанционният съд не му е вменил доказателствена тежест ? За правомощието на гражданския съд да преценява по пътя на косвения съдебен контрол материалната законосъобразност на реституционния акт по ЗОСОИ и съобразяването му с §6, ал.6 ПЗР на ЗППДОП /отм./?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на единадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Председател:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

Членове:

МАРГАРИТА СОКОЛОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място] срещу решение №******г. по гр. д.№******г. на Софийския окръжен съд.

Жалбоподателят счита за неправилен решаващия извод на въззивния съд, че процесният имот - масивна търговска административна сграда, бивш градски универсален магазин [населено място], не е бил включен в капитала на дружеството [фирма], непряк праводател на жалбоподателя. Този извод влизал в противоречие с неоспорения констативен нотариален акт №******г.3538, дело №******г. на нотариус Т. Ф., както и неоспорените решения №38-А от 26.10.1994г. на ОбС Б. за образуване на [фирма] и за включване на имота в капитала му; решение №230/14.09.2006г. на ОбС Б., с което е дадено разрешение този имот да бъде продаден от [фирма] /в ликвидация/ на [фирма], праводател на жалбоподателя, както и от отбелязването в А. №2/04.04.1997г. Приемайки, че апорт на имота в капитала на [фирма] не е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация