Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Десислава ДобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание четиринадесети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Б. Л. Н. срещу определение №******г., постановено по в. т. д. №******г. на Апелативен съд В., с което е оставена без уважение молбата на страната за изменение на постановеното по делото решение в частта му за разноските.

В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, необосновано и постановено в нарушение на съдопроизводствените правила. Жалбоподателят оспорва извода на съда за липса на доказателства, удостоверяващи реалното заплащане на договореното адвокатско възнаграждение. Излага разбиране, че процесуалният представител е удостоверил постъпването на сумата по банковата му сметка с вписване на това обстоятелство в договора за правна защита и съдействие, поради което са налице предпоставките за присъждане на разноски.

Становище по жалбата не е постъпило от насрещната страна.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното:

Частната жалба е подадена от легитимирана да обжалва страна в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване акт, поради което същата се явява процесуално допустима.

С атакуваното в настоящото производство определение съставът на Апелативен съд В. е оставил без уважение молбата на жалбоподателя за допълване на постановеното по делото решение по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК. За да постанови този резултат, съдът е счел, че не са налице предпоставките за присъждане на адвокатско възнаграждение в полза на ответника по делото, тъй като не са представени достатъчно доказателства, че същото действително е заплатено от страната. Изложени са съображения, че относимите писмени доказателства са ангажирани едва с депозиране на молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК, което се явява несвоевременно.

Постановеният от въззивния съд акт е законосъобразен.

Присъждането на разноски в полза на страната, имаща право на такива по правилата на чл. 78 ГПК, е обусловено от доказаното им извършването в производството. Съгласно задължителните постановки на т. 1 Тълкувателно решение №******г. по тълк. д. №******г. на ОСГТК на ВКС, когато е договорено заплащането на адвокатското възнаграждение да се осъществи по банков път, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?