Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Майя Русева


Анотация

Въпрос

Дисциплинарно производство предвид нарушения на чл. 67 ЗЧСИ вр. с чл. 75, ал. 1, т. 1 ЗЧСИ /неоказване на съдействие на проверяващия орган по чл. 372, ал. 1, т. 1 ЗСВ, изразяващо се в непредставяне на копие от изпълнително дело.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в публично заседание на двадесет и пети април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Папазова

ЧЛЕНОВЕ: Майя Русева, Джулиана Петкова

при участието на секретаря Райна Г. Стоименова, като разгледа докладваното от съдията Майя Русева касационно гражданско дело N.20228002104880 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 73 ЗЧСИ.

Образувано е по жалба вх.№******г.№******гария - с което му е наложено дисциплинарно наказание глоба в размер на 10000лв. Жалбоподателят твърди, че атакува решението поради неговата нищожност и недопустимост, поради нарушения на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Поддържа, че е нарушена разпоредбата на чл. 70, ал. 2 ЗЧСИ, тъй като органът, по чието искане е образувано дисциплинарното производство, не го е уведомил, а твърденията и изводите в решението са неправилни и недоказани. Моли за отмяна на атакувания акт или, алтернативно, за намаляне на размера на наложената му глоба.

Министърът на правосъдието и КЧСИ оспорват жалбата; претендират юрисконсултско възнаграждение.

Жалбата е подадена в срока по чл. 73, ал. 2 ЗЧСИ, срещу подлежащ на обжалване акт и от легитимирано да обжалва лице - поради което е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 73 ЗЧСИ

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Друго

Навигация