Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Анна Баева


Анотация

Въпрос

Текстът в договор за банков кредит, сключен с чуждестранни физически лица – кредитополучател и солидарен длъжник, а именно: „За всички неуредени с настоящия договор въпроси важат разпоредбите на Българското законодателство“, счита ли се за надлежно споразумение за избор на българския съд за разрешаване на всякакви спорове, които са възникнали или ще възникнат във връзка с договора за кредит? Въпросът е от значение за точното прилагане на чл.25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския Парламент и Съвета от 12.12.2012г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и на чл.19 от същия регламент. (По искове, предявени от „УниКредит Булбанк“ АД против физически лица с правно основание чл.430 ТЗ, ал.1 и ал.2 във връзка с международната компетентност на съда да разгледа евентуални спорове между страните по договора за банков кредит)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АННА БАЕВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Анна Баева ч. т. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Д. С. Р. и Т. Ш., представлявани от назначения особен представител адв. Н. Н., срещу определение №******г. по ч. гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд, 10 състав, с което е отменено определение №******г. по гр. д. №******г. на СГС, с което е обявено, че българският съд не е международно компетентен да разгледа исковете, предявени от ищеца „УниКредит Булбанк“ АД против Д. С. Р. и Т. Ш. с правно основание чл. 430, ал. 1 и ал. 2 ТЗ, като е прекратил производството по делото.

Частните жалбоподатели поддържат, че обжалваното определение е недопустимо, евентуално неправилно поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост. Поддържат, че в случая изобщо липсва писмено споразумение за избор на съд по смисъла на приложимите нормативни

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 274 ал. 3 ГПК за допускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация