Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Анна Баева


Анотация

Въпрос

се отнасят до преценката дали страдащият от нередовности и недопуснат до разглеждане от събранието на кредиторите оздравителен план по чл. 701, ал. 3 ТЗ покрива хипотезата на чл. 710, предл. първо ТЗ. Този въпрос е обсъждан от въззивния съд и е обусловил решаващите му изводи, поради което отговаря на общото изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК. Не е налице обаче поддържаното допълнително основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, което съгласно т. 4 на ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС изисква разглеждането на формулирания правен въпрос да допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, както и с оглед непълнота или неяснота на закона да е налице необходимост от създаване на съдебна практика по прилагането му или осъвременяването ѝ предвид настъпили в законодателството и обществените условия промени. В случая липсват данни за наличието на непротиворечива, но погрешна практика, която да се нуждае от промяна или от осъвременяване с оглед изменение в законодателството и обществените условия, нито е налице непълнота или неяснота на закона, която налага тълкуването му. Относимата разпоредба на чл. 710 ТЗ ясно регламентира условията за обявяване на длъжника в несъстоятелност, в това число, ако в предвидения в чл. 698, ал. 1 ТЗ срок не е бил предложен план по чл. 696 ТЗ или ако предложеният план не е бил приет или утвърден. Следователно само при утвърден оздравителен план съгласно чл. 707, ал. 1 ТЗ производството по несъстоятелност се прекратява, като до утвърждаване на предложения оздравителен план би се достигнало единствено при последователно преминаване през нормативно предвидените етапи на оздравителното производство – предлагане на план; допускане на плана от съда до разглеждане от събранието на кредиторите, когато той отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 ТЗ; приемане на допуснатия до разглеждане план от събранието на кредиторите; утвърждаване на приетия план от съда. Предвид изложеното, недопускането на предложен оздравителен план с влязло в сила определение на съда по несъстоятелността е равнозначно на липса на утвърден план, което съгласно чл. 710 ТЗ е условие за обявяване на длъжника в несъстоятелност. В този смисъл е и

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на четвърти април през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

ЗОРНИЦА ХАЙДУКОВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева т. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Кино Арена ЕООД, представлявано от адв. Д. И., срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. Апелативен съд - Пловдив, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд - Пловдив. С потвърденото първоинстанционно решение касаторът „Кино Арена ЕООД е обявен в несъстоятелност и е постановено прекратяване дейността на предприятието, общ запор и възбрана върху имуществото му, прекратяване правомощията на органите на дружеството, лишаване на длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и започване осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, като излага съображения за незаконосъобразност на извода на въззивния съд, че е налице хипотезата на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация