Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015

докладвано от съдия Борислав Белазелков


Анотация

Въпрос

Може ли въззивният съд да отхвърли иска поради забава на кредитора ако такова възражение не е въведено нито в отговора на исковата молба, нито във въззивната жалба и за това дали неприемането и съответно неоказването на съдействие от страна на кредитора по договор за издръжка и гледане освобождава длъжника от задължението за издръжка, които са са решени в противоречие с практиката на ВКС – ТР №1 от 09.12.2013 г. по тълк. дело №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС и решение №439 от 22.12.2011 г. по гр. дело №90/2011 г. на ВКС,I. г.о. ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на седми октомври, две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИО ПЪРВАНОВ, БОРИС ИЛИЕВ

при секретаря Райна Пенкова изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело №******г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. Т. Г., Е. [ЕГН], със съдебен адрес [населено място], подадена от пълномощника и адвокат В. Т., срещу решение №******г. по гр. дело №******г. на Пловдивския окръжен съд, с което е отменено решение от 22.05.2014 год. по гр. дело №******г. на Пловдивския районен съд и са отхвърлени исковете на жалбоподателката срещу М. Т. Г., Е. [ЕГН], за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължението за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт №******г. до размер на Ѕ идеална част от имота, отговаряща на наследствената квота на ответницата и за заплащане на сумата 10 000 лв., представляваща обезщетение за вреди от неизпълнението на договора. Въззивният съд е приел, че ищцата през 1985 г. е прехвърлила процесния имот на сина си Т. Г., който през 2008 г. е дарил същия на дъщеря си – ответницата

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
    За съдържанието на насрещните задължения по договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане? Кога е налице неизпълнение на задълженията на приобретателя по такъв договор, съответно кога неизпълнението е съществено? При забава на кредитора как трябва да процедира длъжникът – приобретател по алеаторния договор, за да бъде…
  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    За съдържанието на насрещните задължения по договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане; кога е налице неизпълнение на задълженията на приобретателя по такъв договор, съответно кога неизпълнението е съществено; при забава на кредитора как трябва да процедира длъжника – приобретател по алеаторния договор, за да бъде…
  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Дължи ли се възнаграждение на изпълнителя за допълнителни СМР, възложени и приети от възложителя, извън предмета на договор, сключен по реда на ЗОП /отм./, когато се касае за СМР, без изпълнението на които сградата не би могла да бъде въведена в експлоатация?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация