Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Мария Иванова


Анотация

Въпрос

Следва ли да се предполага знание за увреждането от страна на длъжника, когато разпоредителната сделка е извършена след възникване на вземането на кредитора?
Съвместното живеене на съпружески начала или в общо домакинство, отношения между заварени и доведени деца, отношения между свързани лица по пар. 1 ДР ТЗ имат ли значение за фактическия извод за наличие на знание за увреждането?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното съдебно заседание на 23.02.22 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЖИВА ДЕКОВА, ТАНЯ ОРЕШАРОВА

при участието секретаря Валентина Илиева, като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д. №******г., за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Касационни въпроси

ВКС разглежда касационната жалба на Д. М., Р. М. и Д. М. срещу въззивното решение на Варненски окръжен съд по т. д. №******г. Обжалването е допуснато на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради твърдяното от касаторите противоречие на въззивното решение с практиката на ВКС – р. по гр. д. №******г. на четвърто г. о. и р. по гр. д. №******г. на четвърто г. о., по два правни въпроса от предмета на спора: Следва ли да се предполага знание за увреждането от страна на длъжника, когато разпоредителната сделка е извършена след възникване на вземането на кредитора? и Съвместното живеене на съпружески начала или в общо домакинство, отношения между заварени и доведени деца, отношения между свързани лица по пар. 1 ДР ТЗ имат ли значение за фактическия извод за наличие на знание за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Следва ли да се предполага знание за увреждането от страна на длъжника, когато разпоредителната сделка е извършена след възникване на вземането на кредитора? Съвместното живеене на съпружески начала или в общо домакинство, отношения между заварени и доведени деца, отношения между свързани лица по пар.1 от ДР на ТЗ имат ли…
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Кога е налице увреждане на кредитора по смисъла на чл. 135, ал. 1 ЗЗД със знание на длъжника и увреден ли е кредиторът по парично вземане, когато длъжникът по обезпечено вземане е отчуждил безвъзмездно други свои недвижими имоти?
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  За значението на характера и естеството на отношенията между лицата от състава на органите на търговското дружество при доказване на знанието за увреждане и по материалноправните въпроси, за значението на знанието у пълномощника на длъжника, чрез когото се претендира да е сключена увреждащата сделка, както и кои факти и обстоятелства…
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  Относно искът по чл. 135 ЗЗД има за предмет потестативното право на кредитора да обяви за недействителна по отношение на себе си сделка/или друго действие/, с която длъжникът го уврежда.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация