Определение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Димитър Димитров


Анотация

Въпрос

От кой момент възниква задължението на наемателя да заплаща наемната цена – дали от момента на предоставянето на наетата вещ от наемодателя на наематели или от момента на сключването на договора, независимо от това дали е изпълнено задължението на наемодателя за предоставяне на наетата вещ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 16.12.2015 (шестнадесети декември две хиляди и петнадесета) година в състав:

Председател:

Борислав Белазелков

Членове:

Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл. 288 ГПК и е образувано по повод на подадена Т. Х. Г. и Х. Т. Г., срещу решение 142/22.07.2015 година на Апелативен съд Пловдив, гражданско отделение, първи състав, постановено по гр. д. №******година, касационна жалба с вх. №******година.

С обжалваното решение на основание чл. 40 ЗЗД е прогласена по отношение на ищеца А. К. А. недействителността на договор за наем на недвижими имоти от 26.03.2008 година, сключен от Т. Х. Г., в качеството му на пълномощник на наемодателя ищец въз основа на пълномощно рег. №******година на С. П.-нотариус с район на действие района на Районен съд Пловдив, вписан под №******гистъра на Нотариалната камара и наемателя Х. Т. Г.. Заедно с това Т. Х. Г. е осъден да заплати на А. К. А. сумата от 49 000.00 €, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени чрез упражнена

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация