Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

Ползва ли се със сила на пресъдено нещо отказът на съда да издаде дубликат от изпълнителен лист по причина, че молителят не е доказал изгубване или унищожаване на първообраза?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:

Камелия Маринова, Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски окръжен съд, с което е обезсилено решение №******г. по гр. д. №******г. на Ботевградски районен съд и е прекратено производството по подадената от [фирма] молба за издаване на дубликат от изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение по посоченото дело.

Касационната жалба е подадена от [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез пълномощника адв. М.. Поддържа се, че е допуснато от съда нарушение на процесуалния закон при преценката дали се ползва със сила на пресъдено нещо спрямо кредитора определение на съда, постановено по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК/отм./, с което е отказано издаване на дубликат от изпълнителен лист поради непредставяне на безспорни доказателства, че изпълнителният лист е изгубен или унищожен. Съдът се е позовал на съдебна практика, но тя не

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация